Mariola Olichwer - Jabłko z robakiem

Drzewa na ulicach
jak ludzie na chodnikach
jak mrówki wśród ich szczelin
budujące miasta
ludzkich przestrzeni.
 
Obok rośnie życie.
Wbijam zęby w jabłko
i

widzę mieszkanie robaka,
które
staje się oknem
prawdziwego świata.