Ariana Nagórska - Klops

                                        (pierwszy utwór Nowego Roku 2018)


Każdemu według potrzeb –
– lecz piszący sądzi
że Jemu przede wszystkim

(piszącym jest każdy
kto chce)

dalsza część hasła
głosi: – Od każdego
według jego zdolności

wniosek: WIELE ZA NIC!

 

 

Również tego autora