Autentyzm znaczy prawdziwy, wiarygodny, będący pierwowzorem, szczery. Różni się od tego, co regionalne czy prymitywne, że jest nasycone bardziej duchowością. Kategoria ta zakłada wymianę wartości zewnętrznych i wewnętrznych, przechodzących od psychiki do rzeczy fizykalnych w postaci nieskażonej. Bo prawdziwość i wierność sobie zakłada szczerość i wierzytelność, jawność zaś w widzeniu świata pewność i sprawiedliwość.

W chłopięcej świadomości, chłonnej i wciąż poszukującej, pierwsze wyobrażenia Alaski i terytorium Yukonu uformowane zostały lekturami Londona. Gorączka złota, zamarzająca rzeka, piekielny bieg tysięcy ludzi do złotonośnych działek, siła i słabość człowieka, jego wielkość i nędzność, przyjaźń i zdrada, zwycięstwo i przegrana, oślepiający blask śniegów i noce z feerią błysków zorzy polarnej, wesoła kompania barowego tłumu i przejmująca samotność na szlaku. Ludzie, zwierzęta, góry, strumienie, sytość i głód, bezpieczne ciepło ogniska i zmrożona w obojętnej, białej pustce gasnąca iskra życia...

Prześnionym nieprzytomnie w Rosji w czasie krótkiego, lecz intensywnego tamtejszego lata.

Bohaterka bynajmniej nie jest taka bezwolna  jak mógłby to sugerować tytuł o rodowodzie z Dostojewskiego, a więc nie należy do galerii zdominowanych kobiet granych niegdyś przez Isabelle Huppert, od „Koronczarki” poczynając. Raczej spolegliwa, ale w pierwotnym znaczeniu, nadanym przez profesora Kotarbińskiego. A więc żona, na której może polegać przebywający w więzieniu mąż, któremu stara się na wszelki sposób doręczyć paczkę, mimo przeszkód stawianych przez system, w równym stopniu przypominający urząd ten Tadeusza Brezy, co Franza Kafki.

Izabela Zubko jest autorką 11 tomików poetyckich. Debiutowała książką Gołębie w 1993 roku. Utytułowana, publikowana w kraju i zagranicą. Niedawno otrzymała odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Członek Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Twórców Kultury, Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz grupy literacko-muzycznej Terra Poetica. Najnowszy tomik pt. Świat wygasłych lamp ukazał się w wersji dwujęzycznej: polsko-angielskiej. Autorką tłumaczeń wierszy jest Anna Maria Mazur.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org