Nowy Rok za pasem. Czas ten jest okresem zabaw tanecznych, spotkań i postanowień.

Zabawę taneczną, jeśli mi się zdarzy, przyjmę z radością. W jakąś tam spódnicę jeszcze się wpasuję. Taniec, to dla mnie swoista filozofia ruchu i lubię „zakręcić się” aż do utraty równowagi. To taka forma rozrywki, że dorośli mogą się bawić jak dzieci. Około północy to nawet „Moja Ulijanko” uchodzi odtańczyć i nikogo to nie dziwi, ani nie gorszy.

Osoby, wobec których nie odprawiono obrzędów pogrzebowych, podobnie jak nieochrzczone dzieci oraz dzieci, którym nie nadano imienia lub które nie przeszły inicjacji, są skazane na los godny pożałowania. Nie mogą one ani wejść do krainy zmarłych, ani dołączyć do społeczności, która tam istnieje. Stają się w ten sposób najbardziej niebezpiecznymi spośród zmarłych. Pragną powrócić do świata żywych i nie mogą.

Kiedy w kinie oglądam jakiś zachodni seans filmowy, moją uwagę zawsze zwracają dialogi prowadzone przez bohaterów. Różnią się one, i to często bardzo się różnią, od naszych przyzwyczajeń kulturowych, sposobem prowadzenia rozmowy. Wnikliwością analiz, dociekliwością, a przede wszystkim szczegółowością wyjaśnień dotyczących poruszanych tematów. Zwłaszcza w aspektach rozumienia sposobu postępowania drugiej strony.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org