Prywatny wyjazd na Białoruś (jechałem z żoną i synem) wymaga pewnych zachodów biurokratycznych związanych z wizami, ubezpieczeniem itd. Jeżeli, ma się zaproszenie od krewnych lub znajomych tam mieszkających wszystko to jednak można załatwić, albo przez odpowiednie biuro podróży lub jadąc np. do konsulatu Republiki Białoruś do Gdańska Oliwy. Ale nawet tam o ile kiedyś mogłem potrzebne wizy otrzymać w dwie godziny, to teraz już na wszystko jest odpowiedni czas, więc przy podwójnej opłacie po 50 euro za wizę wystarczy poświęcić na to jeden dzień, a przy opłatach po 25 euro odbiór może nastąpić po tygodniu. 

Dwanaście kilometrów na północny wschód od Kiejdan, przy drodze Kiejdany-Poniewież leży osiedle Kałnoberże (lit. Kalnaberže). W języku litewskim kalnas znaczy góra, a berže to brzoza, a więc po polsku miejscowość ta powinna nazywać się "Brzozowa Góra". Tymczasem polska nazwa Kałnoberże niewiele różni się od litewskiej i dla nieznających litewskiego języka jest zupełnie niezrozumiała.

360 lat temu, 19 września 1657 roku, w Welawie uzgodniono dwa traktaty pomiędzy Rzeczpospolitą a księstwem Prus-Brandenburgii. Akty te zostały podpisane 6 listopada w Bydgoszczy i tym samym przeszły do historii jako traktaty welawsko-bydgoskie. W ich wyniku Hohenzollernowie jako książęta pruscy zrzucili lenno polskie i uniezależnili się całkowicie od Rzeczypospolitej, która całkowicie utraciła wpływ na politykę Prus.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org