Przy szosie biegnącej z Kiejdan do Szawli, nad rzeczką Datnówką (lit. Dotnuvėlė), która w Kiejdanach wpływa do Niewiaży, leży małe miasteczko Datnów (lit. Dotnuva), a w jego północnym osiedlu, zwanym Akademia (lit. Akademija) znajdują się dwa pałace. Jeden jest wielki, współczesny, drugi - mały, XIX-wieczny. Ten mały zbudował Antoni hr. Chrapowicki w pierwszej połowie XIX wieku.

Trakeny to nazwa rasy koni, której cechy zostały ukształtowane ostatecznie na terenie Prus Wschodnich obok rasy wschodniopruskiej. Rasa ta odegrała i odgrywa poważną rolę w hodowli koni wszechstronnoużytkowych i sportowych na świecie.

I.    

Początki zorganizowanej hodowli koni na tamtym terenie sięgają XIV w., gdy Zakon Krzyżacki opanowawszy znaczną część terytoriów plemion bałtyjskich, obejmujących tereny Prus, potrzebował koni do użytku pociągowego, prac polowych oraz na potrzeby wojenne.

5 sierpnia 2017 roku po dwuletniej przerwie przybyli do Ojczyzny młodzi Polacy z Polesia, czyli głównie ze wschodniej Białorusi, konkretnie z regionu Mozyrza i Narowli, czyli ziem zabranych Rzeczypospolitej podczas pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku. Na dworcu w Bydgoszczy witał ich główny organizator tej wizyty, przewodniczący bydgoskiego klubu Gazety Polskiej, radny Krystian Frelichowski.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org