W okręgu poniewieskim, w starostwie Nowe Miasto leży nad rzeczką Labą mała wieś, zwana Nowym Dworem (lit. Naudvaris). Jej nazwa wskazuje, że powinien tam być dwór. I jest, wprawdzie nie nowy, ale odnowiony. Niestety, odnowiony w sposób niezwykle go szpecący. Tylko jego fasada przypomina nieco klasyczną ziemiańską siedzibę. Natomiast do elewacji ogrodowej dobudowano zupełnie bez składu i ładu dwukondygnacyjne skrzydło, niwecząc oryginalną architektoniczną kompozycję staropolskiego czy może raczej starolitewskiego dworku.

Wydany przez Instytut Wydawniczy "Świadectwo" w Bydgoszczy Przegląd źródeł i opracowań do badań staroprawosławia  jest owocem tytanicznej pracy dra Stefana Pastuszewskiego. Autor zebrał w nim i przeanalizował ogromny materiał bibliograficzny. Cytowane piśmiennictwo zawiera 1346 pozycji, wśród których przeważają - w liczbie ponad 800 - opracowania naukowe, dotyczące teologii, socjologii, etnografii, antropologii, archeografii, filologii, kultury i historii starowierstwa.

Rycerze z Zakonu Szpitalnego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie OT (Ordo Theutonics), zwani potocznie krzyżakami, od lat dwudziestych XIII wieku budowali swoje imperium na terenach zamieszkałych przez Prusów i Jaćwingów. Prawie wszystkie zamki i rezydencje sytuowane były na terenach w miarę oddalonych od Morza Bałtyckiego. Wynikało to z ochrony przed nagłą, głównie nocną napaścią skandynawskich piratów.

Medialna czarna gwiazda amerykańskiej polityki zagranicznej Condoleezza Rice nazwała prezydenta Republiki Białorui – Aleksandra Łukaszenkę „ostatnim dyktatorem w Europie”, zapominając oczywiście o Putinie, Miedwiediewe i pukających, choć niezbyt mocno do obozu UE, politykach tureckich. Już wielokrotnie wyjaśnialiśmy, prezydencki autorytaryzm w RB to neobonapartyzmem (silne autorytarne rządy przy przyzwalającej akceptacji rządzonych, a nawet w pewnym stopniu przy afirmacji z ich strony).

Strona 1 z 2

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org