Barbara Dombrowska-Pietrzykowska - Lot do Izraela

noc ponad chmurami
przez
zamglone szyby
skrzydło samolotu dźga w mózg
cierniami wspomnień
myśli jak mrówki
łaknienie pisania
łapie za gardło
wypluwa słowa
galopują
 

widzę je
 
kiełkuje
wierszem – ranek