Stanisław Januszkiewicz - Złączcie serca i rozumy

Od kresowej gwiazdki Adam promień bierze
I do nas go niesie z troską – dwieście lat!
Wieszcz pod zaborami krzepił  Naród w wierze,
Teraz wkroczył z nami w nasz medialny świat.


Pielgrzym Adam do nas: „Wszak komunizm upadł,
Nim nauki błędnej spłyną późne kry,
Nim najmici, zdrajcy kraj Polaków złupią,
Naród w ciemno wiodąc przez mafijne  gry.

Niech nie liczy Polak na pomoc ze świata.
Od szlachetnych duchów odsiecz może przyjść.
Serca i rozumy znowu trzeba zbratać.
Z Chrystusem na czele przez wiek godnie iść!”