Otton Grynkiewicz - Retrospektywa Sybiru

Bywało-                                                                                                                                                                         
prosiłeś                                             
żeby z bochenka nadziei
odkroić                                                                                                                                                                                   
chociaż jedną kromkę                                                                                                                                                                                                            
do zjedzenia

Bywało-                                                                                    chciałeś
żeby w ziemiance                                                                       dziecięce sny                                                                                                       
z innego świata                                                                         mówiły po polsku
Bywało-                                                                                   widziałeś                                                                                            
cienie dawnych  zesłańców                                                         Ukrywały się                                                                                             
przed wzrokiem                                                                        swoich oprawców
Bywało-                                                                                   słyszałeś                                                                                                             
w mrocznym szumie                                                                  lasów tajgi                                                                                       
stłumiony płacz                                                                         twojej matki
Bywało-                                                                                   w modlitwach                                                                                           
przed ikonostasem                                                                    prosiliśmy Prawosławnego                                                                             
o pomoc                                                                                 w przetrwaniu

 

                                                                                                                                          5 I 2017 r.