We wstępie do książki Umysł. Krótkie wprowadzenie jej autor JOHN SEARLE, jeden z czołowych współczesnych filozofów umysłu, wyjaśnia czytelnikowi jej cel, wyrażony w retorycznym w pytaniu: Dlaczego napisałem tę książkę? Otóż potrzeba napisania przez amerykańskiego badacza prologomenów do filozofii umysłu ma źródło w przekonaniu, iż koncepcje umysłu znane z historii filozofii, zarówno materialistyczne i dualistyczne, bazujące na tradycyjnej terminologii, są fałszywe.

To prawda - akcje i obrazy zawarte w tomie wierszy Ottona Grynkiewicza Pamięć o Syberii tworzą teatrum. Tak, teatrum, bo choć wywodzi się ono z autentycznych przeżyć, to jednak zostało wysublimowane, zarówno przez selekcjonującą pamięć jak i dystansujący artyzm.

Ma więc rację Irena Żukowska- Rumin, pisząc:

Strona 10 z 10

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org