Barbara Dombrowska-Pietrzykowska - Siew i żniwo

jest czas siewu i czas żniw
 
zachłanne dni
wyciągają dłonie i żebrzą o chleb
czasem podnoszą nimi dar z ziemi
 
jest jeden taki dzień kiedy
ptaki płazy zwierzęta nie sieją a żną
 
wigilia
 

wtedy karpie milczą
karmię je chlebem
zanim wyzioną ducha
 
woły mówią
czekam aż powiedzą coś o swojej doli
 
gęsi czekają na pożywienie
dożywiam je opłatkiem