Szymon Ratajczak - O Pierścień Dąbrówki

Piszę pilnie jak mrówki poetów krąg coraz szerszy,
jeden tworzy wiersz biały a inny ciemniejszy.

Z muzą musisz być kwita
 nim wyciągniesz kopyta,

lub w Bistro Cezar do syta najeść się wierszy.