Izabela Galicka - Fast

Tu nie ma czasu
Na zamyślenie i refleksję
Żyjemy przecież w świecie Fast
Szybkie samochody
Szybkie jedzenie
Szybka miłość

* * *

Nawet od Niej żąda się szybkości
Nikt nie będzie się przecież
Bawił w moralitety
Ars moriendi
To przeżytek średniowiecza
Dziś tylko igła
I skok w nicość
Profesjonalnie i sterylnie