Jerzy Utkin - ręce precz od krzyża

wolnej myśli wyznawcy w duchu tolerancji
spadkobiercy Woltera ulubieńca Francji

zwolennika carycy i pruskiego króla
władców tak oświeconych że niemal jak ulał

pasujących do szyi jak stryczek lub topór
i dławiących najmniejszy wobec władzy opór

panów barskich sztandary zawsze z Matką Boską
musiały budzić sprzeciw i napawać troską

o wolność wypowiedzi byle polityka
który za swoje słowa i czyny unika

konsekwencji choć ludziom wierzącym ubliża
może wreszcie usłyszy ręce precz od krzyża

 

 

Również tego autora