XVIII Agon Poetycki O Wieniec Akantu

Redakcja miesięcznika "Akant", nawiązując do swych symbolicznych korzeni śródziemnomorskich, ogłasza osiemnaste zawody poetyckie dla wszystkich bez wyjątku twórców, pragnących zmierzyć się na arenie tematu:

Mężczyzna i kobieta…
Słońce i księżyc…

Do zawodów zostaną dopuszczone te wiersze, które w sposób mniej lub bardziej bezpośredni nawiązywać będą do tego – określonego w temacie zawodów, niezmierzonego obszaru egzystencjalno-kulurowego.

Utwory, nigdzie nie publikowane i nie wysyłane na inny konkurs, w ilości od jednego do czterech, w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem, należy nadsyłać pod adresem:

Redakcja "Akantu", 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 62/1do 27 grudnia 2017 roku.    

Jury przyzna osiem nagród:  

Grand Prix – 600 zł
I nagroda – 400 zł
II nagroda – 250 zł
dwie III nagrody – po 100 zł
cztery wyróżnienia – po 50 zł

Jury, mając możliwość nieprzyznania którejś z nagród, dokona również wyróżnienia poprzez wybór utworów do publikacji w "Akancie", a także w almanachu pokonkursowym, który ukaże się do końca 2018 roku.

Wyniki osiemnastego agonu ogłoszone zostaną na łamach miesięcznika "Akant" w styczniu 2018 roku wraz z tematem kolejnego agonu poetyckiego.

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież