Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org