Grzegorz Bazylak - Ponowoczesna faktyczność pielgrzymstwa polskiego

Zbliżał się front
papież polak
wstępował na tron
powielaczowymi wydaniami
wierszy
studenci w akademikach
dziś są lodzermenszami
podcierali
siebie i swoje dzieci

 

zbliżał się front
rozpoczynałem podróż
w krainę fiordów

 

po trzydziestu pięciu latach
znowu zbliża się front
papież polak
wstępuje na ołtarze
a pozbawione płci dzieci wyposażone
w okulary gugla i grafenowe kondomy
gardząc przestrogą
dokonują geni(t)alnej desemantyzacji
na reprezentatywnej próbce mobilnej sieci
e(u)roterrorystycznych nano i-podów w Brukseli

 

zbliża się front
w eurodotowanym procesie samozagłady
rozpoczynam ostatnią podróż
do krainy wietrznych połowów
bezustannych
i daremnych