• +48 52 321 33 71
 • akant24@wp.pl

  Grzegorz Bazylak - Ponowoczesna faktyczność pielgrzymstwa polskiego

  Zbliżał się front
  papież polak
  wstępował na tron
  powielaczowymi wydaniami
  wierszy
  studenci w akademikach
  dziś są lodzermenszami
  podcierali
  siebie i swoje dzieci

   

  zbliżał się front
  rozpoczynałem podróż
  w krainę fiordów

   

  po trzydziestu pięciu latach
  znowu zbliża się front
  papież polak
  wstępuje na ołtarze
  a pozbawione płci dzieci wyposażone
  w okulary gugla i grafenowe kondomy
  gardząc przestrogą
  dokonują geni(t)alnej desemantyzacji
  na reprezentatywnej próbce mobilnej sieci
  e(u)roterrorystycznych nano i-podów w Brukseli

   

  zbliża się front
  w eurodotowanym procesie samozagłady
  rozpoczynam ostatnią podróż
  do krainy wietrznych połowów
  bezustannych
  i daremnych