Edmund Pietryk - Księża poeci

Księża piszący wiersze
podwójnie służą Bogu
To jak kazanie szeptem sławiące cud istnienia
Wszak Bóg jest największym poetą
Nie ma sobie równych
To on powołał do życia
Szekspira, Mickiewicza ale też księży

Twardowskiego i Suchonia
Może to Bóg dyktuje im wiersze
a oni swe poetyckie kazania
dedykują Bogu
Księża poeci lokatorzy
ziemskiego nieba

 

 

 

Również tego autora