Apel Zarządu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Zarząd Stowarzyszenia Pisarzy Polskich apeluje do ludzi słowa, pisarzy, dziennikarzy, pracowników mediów, a także prywatnych osób, wypowiadających się w mediach społecznościowych - o odpowiedzialność.

W ostatnim czasie na fali toczącej się dyskusji politycznej pojawiają się wypowiedzi ksenofobiczne, skrajne i wykluczające pewne grupy ze względu na poglądy, wiarę, pochodzenie czy postawy religijne (lub powstrzymywanie się od ich manifestowania).

Przypominamy, że za szerzone treści i społeczny wydźwięk wypowiedzi odpowiedzialni są wszyscy zabierający głos w debacie publicznej. Łatwo jest przekroczyć granicę między wypowiadaniem swego zdania a nawoływaniem do aktów agresji, powodowanych nienawiścią. Apelujemy o przewidywanie groźnych skutków używanych słów i zaprzestanie propagowania nienawistnych postaw. Odpowiedzialność za mnożące się akty agresji spada nie tylko na tych, którzy ich dokonują, lecz także na świadków i ludzi, którzy takie postawy szerzą lub usprawiedliwiają.

Anna Nasiłowska - Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Warszawa, 28.06.2017 r.