Lidia Herman - Spacer

Drzwi są otwarte

poganiana wiatrem
jego chłodnym dotykiem
wychodzę

wiruje wokół powietrze
chmury topią się w morzu
wzburzoną falą wracając na brzeg
dzień się tuli do nocy
idę po mokrym brzegu
depcząc swój cień

zamykam oczy
z głębi przychodzą sny
a obok płynie życie