Joanna Wicherkiewicz - Kim jest Zachary

Zachary powinien wiedzieć kim jest

namalował go uliczny malarz
karykaturalnie zademonstrował brzydotę
ku uciesze widza
jego słuch i węch
mają naturę nieludzką
księżyc uśmiechu spada na ziemię


pewien psycholog
nakreślił profil
grubą krechą
wyznaczył granice ego
Zachary powinien się
w nich zmieścić


znajomi wiedzą o nim wszystko
grają słowami w dwa ognie
czasami ktoś odpada
czasami zaboli


ale zawsze to przednia zabawa