Sławomir Mierzejewski - Fraszki (15)

Płodny recenzent                           

Jego recenzje powstają
Niczym opowieści
Po obejrzeniu okładek, rycin
oraz spisu treści

 Cerber w agencji towarzyskiej                           

Stróż
Grzesznych dusz

 Przyczyna         

Jak mówią dziadowie
Od świata zarania
Przyczyną braku skutków
Jest zanik działania