Grzegorz Zientecki - Myśli (2)

  • Nie odmawiaj sobie boskości gdy piszesz.
  • Lepiej stracić głowę dla nieba niż grunt pod nogami.
  • Zmienić styl to zmienić biografię.
  • W ciasnocie naszych serc diabeł rozprostowuje swoje kości.
  • Jeśli nie pochylisz się nad milczeniem człowieka, nie pochylisz się też nad jego krzykiem.
  • Życie jest wygodne jak hamak nad przepaścią.