Poniższy tekst pierwotnie zaplanowany został przeze mnie jako odczyt, a więc stworzyłam go jako świadome pogranicze komunikatu ustnego i pisanego. Taką poetyką rządzi zasada retoryki słuchania. Słuchania, czyli społecznego odsłuchu tekstu. W jaki sposób został on odsłuchany, wiem ja i ci, którzy go odsłuchiwali. Moje doświadczenie tego odsłuchu sprawiło, że podjęłam decyzję o pozostawieniu tego tekstu w wersji dokładnie takiej, w jakiej był on odsłuchiwany. Do stylu tego odsłuchu bowiem zamierzam się jeszcze długo i wielokrotnie odwoływać.

Strona 1 z 13

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org