Prześwietlony światłem które przecieka Ścieśniony w lata Jak
źdźbła zeschłej trawy Ich dzielność ofiarność oddanie Minęły
wraz z nimi bezpowrotnie - Sznur opowieści z żalu po nich
drwi Naigrywa z win

Uwiedziony prognozą pasjansowych pieśni Z odpustowym
wisiorem na zapadłej piersi Wyświechtany jak wróżby
po stokroć szeptane - Porządkiem rzeczy Pewną
odpowiedzią Samobójczą przybiegam zabliźnić znów ranę
Nienagannie zadaną dokładnością

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org