Robert Boroch - Wstęp do śmierci Pigmaliona

To nie słowo
Nawet nie Czas
Pozbawił życia
Pigmaliona
To miłość
Albo
Umiłowanie perfekcji