Jurata Bogna Serafińska - Oczekiwanie na odpowiedź

Świat kiedyś cyklicznie się zmieniał…
Pragnienia, wspomnienia, złudzenia…
Więc który dziś wszechświat już mamy?
Czy jest gdzieś odpowiedź? Czekamy!

Cóż, jestem tu dziś, w tej przestrzeni,
Kąpiącej się w czasu zieleni.
Tak, jestem raz pierwszy, czy n-ty?
Nadzieje, mniemania, wykręty…