Mateusz Wabik - Z rozporządzeń ministra Karola Gustawa Baryki w sprawie polskiej kultury

Dziennikarze i pisarze, który w latach PRL
wynotowywali nadużycia władzy teraz
powinni wiedzieć, że one są popełniane
z natchnienia Ducha Św., a on jest nieomylny.
Powinni milczeć.


Najlepszymi nowymi pisarzami i poetami
są tylko dzieci byłych UB-eków, działaczy
Solidarności oraz profesorów wyższych uczelni
reszcie oddamy skrawek łamów raz na
jakiś czas, ale nie stanowiska pracy w kulturze.

Wiek młodości przedłuża się do 49 roku życia, a
dojrzałością nazywamy wiarę w ZSRR i Marksa.
Tylko dojrzałość może zrozumieć dowody
na istnienia Boga Tomasza z Akwinu.
Muzyka z USA i Niemiec i wszystko co odrzucała komuna
jest oznaką młodości.

Każdy kto nie był internowany jest podejrzany
o współpracę z obcym wywiadem, a każdy
kto umie więcej słów po niemiecku, niż francusku
i rosyjsku jest oskarżony o kolaborację z hitlerowcami,
nawet kiedy go nie było na świecie.

Ament…