Andrzej Piontek - Niedzielna liturgia zakupów

szafarka za kasą kładzie
wiernemu paragon na język

idźcie oferta spełniona