• +48 52 321 33 71
 • akant24@wp.pl

  U schyłku dwudziestolecia Pierwszej Niepodległości (1918-1940), w 1940 roku, do prawosławia przyznawała się jedna piąta Estończyków, czyli około 210.000 wiernych, skupionych w 156 parafiach, w których posługiwało 3 biskupów, 131 księży, 19 diakonów. W skład Kościoła wchodziła Ławra Peczorska, której namiestnikiem w latach 1918-1924 był arcybiskup rewelski, a potem biskup peczorski oraz dwa klasztory w Narwie i Kuremäe. Postulatorium, czyli kursy przedwstępne odbywały się w Rewlu, a seminarium duchowne działało w Peczorach. Kościołowi merytorycznie podlegała Katedra Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Dorpacie.

  1 maja 1923 roku w Rēzekne urodził się zasłużony działacz Związku Polaków na Łotwie Edward Fiskowicz. Reprezentował pokolenie Polaków wychowane przed wojną. Wiele lat poświęcił promowaniu polskości. Do ostatniego tchu propagował polską kulturę poprzez muzykę, śpiew oraz poezję. Należał do Bractwa Inflanckiego.

  9 grudnia 2016 roku wczesnym rankiem delegacja wioząca dary dla naszych rodaków z Białorusi powróciła do Polski. Cała akcja odbywała się pod hasłem „Przywróćmy polskim dzieciom z Białorusi Świętego Mikołaja”.

  Wraz z nastaniem Rosji sowieckiej, zamknięto tam kościoły katolickie, zakazano rejestracji polskich imion, a w czasie jednej nocy zaginęli wszyscy nauczyciele języka polskiego. Kultywowanie katolickich obyczajów, w tym dnia Świętego Mikołaja, groziło łagrem.

  Jedną z najstarszych zachowanych siedzib ziemiańskich na terenie Żmudzi jest dwór Grużewskich w Kielmach. Kielmy (lit. Kelmė) to 11-tysięczne miasteczko, leżące w okręgu szawelskim, 45 km na południowy wschód od Szawli. Pisano o nim jako o miejscowości Kymel i o zamku tam istniejącym już w 1294 roku w kronikach krzyżackich. W pierwszych latach XV wieku Kielmy były dobrami wielkoksiążęcymi, a w ostatnich latach tegoż stulecia należały do starościca żmudzkiego, Kontowta Kontowtowicza.

  Strona 1 z 2