"Akant" 2017, nr 6

 1. Małgorzata Chomont - Wielkie Szczęście
 2. Zbigniew Szwaja - Moi wydawcy
 3. Andrzej S. Dyszak - Pisać poetycko, ale prosto i zrozumiale
 4. Ariana Nagórska - Rzeź terapeutyczna
 5. Dariusz Pacak - Pragnienie... z tamtej strony...
 6. Emil Biela - Samoobsługowa firma Jerzego Pluty
 7. Henryk Pustkowski - Artefakt osobniczy
 8. Ignacy S. Fiut - W poszukiwaniu źródeł naszej wspólnoty
 9. Jarosław Hebel - Poezja skłaniająca do refleksji
 10. Jurata Bogna Serafińska - Poza przestrzenią i czasem
 11. Stanisław Chyczyński - Krechy i kreski kresowatego
 12. Ludwik Filip Czech - Manifest odrębności
 13. Piotr Stareńczak - "Gwiazda Ratnera" jako fabularyzowany traktat o Poznaniu
 14. Jolanta Baziak - Ścieżki prawdy Antoniego Siemianowskiego
 15. Lesław Czapliński - Zbrodniarz, który sprzedał zbrodnię
 16. Grzegorz Zientecki - Aforyzmy
 17. Grzegorz Misiewicz - Riposty (18)
 18. Ryszard Długołęcki - Limeryki Bydgoskie
 19. Zygmunt Dekiert - Myśli
 20. Andrzej Piontek - * * * (na ślizgawce pierwszych promieni słońca)
 21. Damian Dawid Nowak - Znaki drogowe
 22. Grażyna Wojcieszko - Sprzedam
 23. Helena Romaszewska - Poezja
 24. Jurata Bogna Serafińska - Nagroda zwycięzcy
 25. Małgorzata Borzeszkowska - Pokój z chmurą i gołębiem
 26. Małgorzata Borzeszkowska - Sen z wierszem nie o tobie
 27. Mateusz Skrzyński - Ale
 28. Ryszard Kowrygo - Rizaty Lachiw
 29. Stefan Pastuszewski - Poranek po raz wtóry
 30. Stefan Pastuszewski - Z historii naturalnej
 31. Jerzy Utkin - tacy sami
 32. Waldemar Jagliński - Bez tytułu
 33. Wojciech Kawiński - Potrójność
 34. Andrzej Chodacki - Ostatnie życzenie
 35. Roman Sidorkiewicz - Bydgoskie związki z Europą