• +48 52 321 33 71
 • akant24@wp.pl

  śnił mi się dzisiaj wiersz,
  wiersz  o Bogu,

  wiersz był piękny, na pewno,
  piękny, skoro płakałam czytając na głos,
  a słuchacze płakali słuchając mnie płaczącej,
  gdy czytałam wiersz,
  już to uświadomiło mi, że śnię;
  poza maturzystami nikt już nie szlocha słuchając wierszy,
  a  i oni jedynie z bezsilności