Mateusz Skrzyński - Ale

bądź spokojny
wszyscy bądźcie spokojni
wyniki loterii
mecze piłki nożnej
pojedynki bokserskie
zatłoczone bary
wszystkie znaki
na niebie i ziemi
mówią, że
w końcu znajdziesz
sobie pisane
tylko tobie pisane
nieszczęście.

Zamieszkacie w parze
i ciągle, bez końca
będziecie czegoś żałować.

Niech mnie
jeśli tak nie będzie
a jeżeli nie będzie
to niech mnie też.