Grzegorz Zientecki - Aforyzmy

  • Nie tylko charakter, trzeba też ćwiczyć honor pisma.
  • Rozgłos płoszy talent.
  • Z pisania nie da się żyć, jeśli pisanie nie jest życiem.
  • Tylko drzewo może mówić o swoim miejscu na ziemi.
  • Chodzimy na pasku zegarka.
  • Wszechświat bez władcy - to jeszcze byłoby do zniesienia. Ale dom bez Ojca?