"Akant" 2017, nr 6

 1. Andrzej Chodacki - Ostatnie życzenie
 2. Roman Sidorkiewicz - Bydgoskie związki z Europą
 3. Anna Kapusta - Hamlet biblioterapeutyczny?
 4. Grzegorz Misiewicz - Fraszki
 5. Sławomir Mierzejewski - Fraszki (14)
 6. Magdalena Jóźwiak - Miniatury (3)
 7. Ryszard Kowrygo - Na rozstajach ulic, na rozstajach życia
 8. Anna Siudak - Granice
 9. Ariana Nagórska - Szczęście paranormalne
 10. Ariana Nagórska - NISZA KOZIOROŻCA. „Notatka” dla KILKU
 11. Anna Gissel - „Kolizya bez wyjścia” – porzucona narzeczona i hańba na jej honorze. O okolicznościach niezawarcia związku małżeńskiego Alfonsa i Eleonory z noweli Stanisława Grudzińskiego pt. "Zamieć zimowa"
 12. Małgorzata Chomont - Codzienna droga
 13. Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska - 007… TABULA SMARAGDINA (II)
 14. Eugeniusz Rychlicki - Dlaczego nauczyciele zajmują się twórczością literacką?
 15. Halina Goral-Rybkowska - Jest taki wiersz…
 16. Jarosław Hebel - O Marku Nowakowskim, wuju Tadku i książkach
 17. Janusz Gryz - Jabłko
 18. Janusz Orlikowski - Kilka słów o świadomości (II)
 19. Katarzyna Mijas, Mariusz Koryciński - Schubert - kamyk świetlisty
 20. Stefan Marian Żarów - Uchwycenie zamyślenia w poezji Joanny Kłaczyńskiej
 21. Waldemar Michalski - Pożegnanie Zbigniewa Strzałkowskiego
 22. Małgorzata Chomont - Wielkie Szczęście
 23. Zbigniew Szwaja - Moi wydawcy
 24. Andrzej S. Dyszak - Pisać poetycko, ale prosto i zrozumiale
 25. Ariana Nagórska - Rzeź terapeutyczna
 26. Dariusz Pacak - Pragnienie... z tamtej strony...
 27. Emil Biela - Samoobsługowa firma Jerzego Pluty
 28. Henryk Pustkowski - Artefakt osobniczy
 29. Ignacy S. Fiut - W poszukiwaniu źródeł naszej wspólnoty
 30. Jarosław Hebel - Poezja skłaniająca do refleksji
 31. Jurata Bogna Serafińska - Poza przestrzenią i czasem
 32. Stanisław Chyczyński - Krechy i kreski kresowatego
 33. Ludwik Filip Czech - Manifest odrębności
 34. Piotr Stareńczak - "Gwiazda Ratnera" jako fabularyzowany traktat o Poznaniu
 35. Jolanta Baziak - Ścieżki prawdy Antoniego Siemianowskiego
 36. Lesław Czapliński - Zbrodniarz, który sprzedał zbrodnię
 37. Grzegorz Zientecki - Aforyzmy
 38. Grzegorz Misiewicz - Riposty (18)
 39. Ryszard Długołęcki - Limeryki Bydgoskie
 40. Zygmunt Dekiert - Myśli
 41. Andrzej Piontek - * * * (na ślizgawce pierwszych promieni słońca)
 42. Damian Dawid Nowak - Znaki drogowe
 43. Grażyna Wojcieszko - Sprzedam
 44. Helena Romaszewska - Poezja
 45. Jurata Bogna Serafińska - Nagroda zwycięzcy
 46. Małgorzata Borzeszkowska - Pokój z chmurą i gołębiem
 47. Małgorzata Borzeszkowska - Sen z wierszem nie o tobie
 48. Mateusz Skrzyński - Ale
 49. Ryszard Kowrygo - Rizaty Lachiw
 50. Stefan Pastuszewski - Poranek po raz wtóry
 51. Stefan Pastuszewski - Z historii naturalnej
 52. Jerzy Utkin - tacy sami
 53. Waldemar Jagliński - Bez tytułu
 54. Wojciech Kawiński - Potrójność
 55. Ewa Klajman-Gomolińska - Pędzące noce w wagonach