"Akant" 2017, nr 6

 1. Ewa Klajman-Gomolińska - Pędzące noce w wagonach
 2. Anna Kapusta - Hamlet biblioterapeutyczny?
 3. Grzegorz Misiewicz - Fraszki
 4. Sławomir Mierzejewski - Fraszki (14)
 5. Magdalena Jóźwiak - Miniatury (3)
 6. Ryszard Kowrygo - Na rozstajach ulic, na rozstajach życia
 7. Anna Siudak - Granice
 8. Ariana Nagórska - Szczęście paranormalne
 9. Ariana Nagórska - NISZA KOZIOROŻCA. „Notatka” dla KILKU
 10. Anna Gissel - „Kolizya bez wyjścia” – porzucona narzeczona i hańba na jej honorze. O okolicznościach niezawarcia związku małżeńskiego Alfonsa i Eleonory z noweli Stanisława Grudzińskiego pt. "Zamieć zimowa"
 11. Małgorzata Chomont - Codzienna droga
 12. Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska - 007… TABULA SMARAGDINA (II)
 13. Eugeniusz Rychlicki - Dlaczego nauczyciele zajmują się twórczością literacką?
 14. Halina Goral-Rybkowska - Jest taki wiersz…
 15. Jarosław Hebel - O Marku Nowakowskim, wuju Tadku i książkach
 16. Janusz Gryz - Jabłko
 17. Janusz Orlikowski - Kilka słów o świadomości (II)
 18. Katarzyna Mijas, Mariusz Koryciński - Schubert - kamyk świetlisty
 19. Stefan Marian Żarów - Uchwycenie zamyślenia w poezji Joanny Kłaczyńskiej
 20. Waldemar Michalski - Pożegnanie Zbigniewa Strzałkowskiego
 21. Małgorzata Chomont - Wielkie Szczęście
 22. Zbigniew Szwaja - Moi wydawcy
 23. Andrzej S. Dyszak - Pisać poetycko, ale prosto i zrozumiale
 24. Ariana Nagórska - Rzeź terapeutyczna
 25. Dariusz Pacak - Pragnienie... z tamtej strony...
 26. Emil Biela - Samoobsługowa firma Jerzego Pluty
 27. Henryk Pustkowski - Artefakt osobniczy
 28. Ignacy S. Fiut - W poszukiwaniu źródeł naszej wspólnoty
 29. Jarosław Hebel - Poezja skłaniająca do refleksji
 30. Jurata Bogna Serafińska - Poza przestrzenią i czasem
 31. Stanisław Chyczyński - Krechy i kreski kresowatego
 32. Ludwik Filip Czech - Manifest odrębności
 33. Piotr Stareńczak - "Gwiazda Ratnera" jako fabularyzowany traktat o Poznaniu
 34. Jolanta Baziak - Ścieżki prawdy Antoniego Siemianowskiego
 35. Lesław Czapliński - Zbrodniarz, który sprzedał zbrodnię
 36. Grzegorz Zientecki - Aforyzmy
 37. Grzegorz Misiewicz - Riposty (18)
 38. Ryszard Długołęcki - Limeryki Bydgoskie
 39. Zygmunt Dekiert - Myśli
 40. Andrzej Piontek - * * * (na ślizgawce pierwszych promieni słońca)
 41. Damian Dawid Nowak - Znaki drogowe
 42. Grażyna Wojcieszko - Sprzedam
 43. Helena Romaszewska - Poezja
 44. Jurata Bogna Serafińska - Nagroda zwycięzcy
 45. Małgorzata Borzeszkowska - Pokój z chmurą i gołębiem
 46. Małgorzata Borzeszkowska - Sen z wierszem nie o tobie
 47. Mateusz Skrzyński - Ale
 48. Ryszard Kowrygo - Rizaty Lachiw
 49. Stefan Pastuszewski - Poranek po raz wtóry
 50. Stefan Pastuszewski - Z historii naturalnej
 51. Jerzy Utkin - tacy sami
 52. Waldemar Jagliński - Bez tytułu
 53. Wojciech Kawiński - Potrójność
 54. Andrzej Chodacki - Ostatnie życzenie
 55. Roman Sidorkiewicz - Bydgoskie związki z Europą