Artykuł jest próbą publicystycznego sformułowania socjologicznych obserwacji środowiskowych oraz rozmów o statusie naukowym biblioterapii w Polsce prowadzonych przez autorkę w latach 2014-2016 wśród osób badawczo, dydaktycznie i edukacyjnie związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Autorka – eksplorując przekonania, postawy i opinie o biblioterapii – własnego środowiska akademickiego, czyli badaczy, dydaktyków oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, formułuje hipotezę istnienia pułapek społecznych w polskich praktykach biblioterapeutów (uniwersyteckich).

Strona 1 z 11

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org