"Akant" 2017, nr 5

 1. Jerzy Utkin - na strunach głodu
 2. Jerzy Utkin - na rozkaz
 3. Jerzy Utkin - kolej rzeczy
 4. Jolanta Baziak - Druki we krwi
 5. Jolanta Baziak - Nieobecny z ciała
 6. Dariusz Filinger - A my nie chcemy uciekać stąd
 7. Dariusz Filinger - Droga
 8. Edward Muscari Czynszak - Z niepamięci
 9. Edmund Pietryk - Spowiedź Boga
 10. Edmund Pietryk - Otchłań
 11. Edmund Pietryk - Niewolnik
 12. Edmund Pietryk - Do syna
 13. Damian Skawiński - Scena rodzajowa
 14. Damian Skawiński - Adnotacja do Doktora Tulpa
 15. Dagmara Kacperowska - Wizjoner
 16. Dagmara Kacperowska - Nowy dom
 17. Dagmara Kacperowska - Nasze włosy pachną trawą
 18. Dagmara Kacperowska - Filozofia trwonienia
 19. Dagmara Kacperowska - Dziupla
 20. Dagmara Kacperowska - News na pierwsze strony
 21. Barbara Tylman - Czas na zmianę
 22. Barbara Grützmacher - Wiadomość/Niemen
 23. Artur Michalski - Wina
 24. Artur Michalski - Dym
 25. Ariana Nagórska - ballada TAM
 26. Aleksandra Brzozowska - Martwe okno
 27. Aleksandra Brzozowska - Imię
 28. Agnieszka Rautman-Szczepańska - Nierozłączki
 29. Barbara Dombrowska-Pietrzykowska - Droga Krzyżowa ulicami Jerozolimy
 30. Barbara Dombrowska-Pietrzykowska - Ogród Getsemanii
 31. Irena Batura - Pory narodzin
 32. Irena Batura - * * * (Żyję z zapachem pokosów pszenicy)
 33. Irena Batura - Oswajanie przestrzeni w Pierelesiu
 34. Irena Batura - Largo spod Prostek
 35. Irena Batura - Modlitwa z Kurianki
 36. Grażyna Wojcieszko - Ona (I)
 37. Grażyna Wojcieszko - Ona (II)
 38. Grażyna Wojcieszko - Ona (III)
 39. Kalina Izabela Zioła - Nocny powrót z Nicei
 40. Kalina Izabela Zioła - Inne podróże
 41. Kalina Izabela Zioła - Dilijan
 42. Kalina Izabela Zioła - Fuentaventura
 43. Tadeusz Zawadowski - Ostatni dzwonek
 44. Tadeusz Zawadowski - Podróż
 45. Tadeusz Zawadowski - W poszukiwaniu brzegu
 46. Tadeusz Zawadowski - Na deszcz
 47. Danuta Sułkowska - Słowa klucze do mądrości
 48. Jerzy Grupiński - Polak, Węgier - wędrówko, pasjo rosnąca o zmierzchu
 49. Stanisław Nyczaj - Świat mądrym sercem widziany
 50. Wojciech Kawiński - * * * (Mogło być gorzej)
 51. Wojciech Kawiński - * * * (prosty nie jest)
 52. Tadeusz Zawadowski - Granica