Irena Batura - * * * (Żyję z zapachem pokosów pszenicy)

Żyję z zapachem pokosów pszenicy
rżeniem koni
odgłosem wozów
o kołach z żelaznymi obręczami

Babka mówili  
– bo w czas żniw  
Matka cię rodziła
w  pięknym roku nadziei
na dobre plony z pól

Daj mi Ty o imieniu niewypowiedzialnym
dobrą porę na odejście
przy wygaszonych komputerach
w czas pełni księżyca

                              Augustów, 17 listopada 2014 r.

 

 

Również tego autora