Dariusz Filinger - A my nie chcemy uciekać stąd

Nauczyciel ma coraz mniej wyznawców
i coraz więcej do przekazania w topniejącym czasie
I ten drugi oklaskiwany co nie ma nic do powiedzenia

Owacja tłumów po uwerturze ku czci –
niezależna kompozycja na którą jest zlecenie
produkt nominowany i lokowany

Gra na rozstrojonych instrumentach
partytura jak oskarżycielska mowa końcowa
nieomylne Sanhedryny -Trybunały - Rady Stanu-Sądy Najwyższe

Ci co przejrzeli na uszy nie mają gdzie uciec
przed drgającym powietrzem w świecie
gdzie nawet woda nie jest już wodą

A chleb nie jest już chlebem –
modernizatorzy są jak spulchniacze do chleba
zamiast naturalnego zakwasu

Ci co ulepili golema na kształt człowieka
by wykonywał bezmyślnie ich rozkazy - niech drżą
bo nie będą mogli go zatrzymać

                                                  04.01.2017 r.

 

 

Również tego autora