Jolanta Baziak - Nieobecny z ciała

Nie mieli odwagi przywoływać Cię imieniem
aż wreszcie zagościłeś w Pismach
na sztandarach
na frontach

stałeś się przyczyną
i niechcianym skutkiem

Eli, Eli, lama sabachthani?

Boże mój
czemuś mnie opuścił

 

Również tego autora