Trzeźwi, nie harcujący publicyści próbują, i ja też – jak widać – próbuję, opisać prawa rządzące powstaniem i funkcjonowaniem Komitetu Obrony Demokracji. W tym momencie zakres analizy należy koniecznie zawęzić do tzw. masy KOD-owskiej, czyli oddzielić liczne przyssawki partyjne, bo te rządzą się całkiem innymi prawami. Formacji tej nie sposób opisać bez „drugiej strony”, czyli PiS-u. Od 2014 roku mamy bowiem do czynienia z dwubiegunowym podziałem społeczeństwa, choć póki co jest on symboliczny a nie głęboki.

Grupa artystyczna KaMPe powstała w 2010 r. w Londynie jako Koło Młodych Poetów przy Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Pomysłodawcą i założycielem grupy był Aleksy Wróbel, który do dzisiaj jest jej liderem. Wspólnie z młodymi poetami skupionymi wokół ZPPnO podjął decyzję o nadaniu grupie nazwy KaMPe. Określenie to wiąże się z nazwą pierwotną grupy. Jej działalność można podzielić na trzy okresy. I tak, w pierwszym okresie, członkowie grupy doskonalili swój warsztat – organizowali warsztaty kreatywnego pisania, które prowadziła Maria Jastrzębska, poetka, tłumaczka, redaktor i animator kultury.

Wypiłem herbatę i złapałem za długopis. Niosło mnie, niosło, więc przyhamowałem. Przyjrzałem się uważnie napisanym zdaniom. Po kilku skreśleniach wydało mi się to niezłe, ale postanowiłem jeszcze upewnić się u mieszkającego na szóstym piętrze literata. Zapraszał mnie kilkakrotnie, więc uznałem to za niezły pretekst. Przyjął mnie gościnnie, wręcz wylewnie. Nastawił herbatę i zaprosił do stołu. Wyjął z kredensu karafkę i nalał "po maluchu". Kiedy podał, herbatę wyciągnąłem swoje szpargały.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org