Warning: A non-numeric value encountered in /akant.org/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 478

Warning: A non-numeric value encountered in /akant.org/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 478

Warning: A non-numeric value encountered in /akant.org/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 478

Warning: A non-numeric value encountered in /akant.org/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 478
 • +48 52 321 33 71
 • akant24@wp.pl

  Ludwik Filip Czech - Grafiki pamięci

  Marianna Pawłowska jest autorką zbioru wierszy Grafiki duszy. To jej debiutancki tomik, poprzedziły go prasowe publikacje, literackie nagrody i wyróżnienia. Pierwsza część tej książki /"Harmonia i rytm"/ jest rodzajem poetyckiego tła, pejzażem, który towarzyszyć będzie wydarzeniom i emocjom. To harmonijne cykle w świecie przyrody, jej bogactwo, trudna do sklasyfikowania różnorodność. Dojmująca nad lasem cisza, krzak bzu trącony skrzydłem ćmy, wreszcie bociani klekot wśród łąk, to elementy scenografii, które przeplatają się przez życie zwierząt, ludzi, przez żywoty świętych. Jest bowiem w tym nieokiełznanym żywiole wyraźna obecność Boga, jego sprawcza moc, są "linie papilarne Stwórcy" na wszystkim, co dookoła.  Bóg jest tutaj "Mocarzem" /"Siły nieczyste"/, "Wielkim Malarzem" /"Południe"/, dobroczyńcą i artystą w jednej osobie. Jest źródłem piękna, paletą barw, poetycką inspiracją. Pawłowska czerpie z tego dobra pełnymi garściami, daje świadectwo swojej wierze. Bez niej te wiersze byłyby uboższe. W "Anonsie" czytamy:

  Bocianim klekotem
  Językiem bulw
  Dialektem traw
  Hymnem skowronka
  Ziemia ogłosiła wiosnę
  /.../

  W czajkach nad oziminą
  Niesytych pszczołach
  Ogniskach forsycji
  Linie papilarne Stwórcy

  Setki dowodów
  Na jego istnienie

  Tytuł drugiej części /"W kapsule minionego"/ mówi sam za siebie. To cykl poetyckich refleksji nad upływem czasu, trwaniem wbrew przeciwnościom, nad darem pamięci. Z każdego mrocznego zakamarka, zza płotu, zza lasu, zza węgła wyziera tutaj historia. Ta mała i ta wielka. Losy miasteczek i wsi przeplatają się tutaj z życiorysami ludzi /"Przesiedlona "/, światowe zawieruchy zmieniają w osobiste dramaty /"Petycja Dudka w Jeziorach"/. Ale nawet w symbolicznych popiołach tli się czasami iskra zmartwychwstania. Kiedy bowiem stary młyn zastyga w bezruchu, staje się ponurym rekwizytem minionej sytości, jego obowiązki przejmuje człowiek. Zakasuje rękawy, miele ziarno, pierwszym wypieczonym bochnem wskrzesza tradycję /"Młyn"/. Tak oto ludzki trud zadrwił z wyroków historii, upór zatryumfował nad zapomnieniem, człowiek nad losem. Ale nie tylko ludzie są w tych wierszach "kapsułą minionego". Jest nim również drzewo /"Na pograniczu"/, czy zegar w wierszu o tym tytule. W tym jednak wypadku to pamięć innego kalibru, bardziej osobna, intymna:

  Traktat by pewnie mógł wygłosić
  O intymnej teorii względności
  Układach odniesienia
  Deformacji czasoprzestrzeni
  Zaniku dualizmu
  Rosnącej osobności

  A on
  Świadek koronny
  Odmierza czas
  Całkowitego rozpadu związku
  Zeznaje monotonnie
  Tak widziałem
  Tak było
  Tak tak
  Tak

  "Zakładki pamięci", trzecia część tej książki, to powroty do miejsc i ludzi, gorzka lista nieobecnych. Tutaj wielka historia ustępuje codziennym dramatom, zamiast przemarszu umundurowanych wojsk są cywilne, pogrzebowe kondukty. Mamy tutaj wiersze osobiste poświęcone dziadkom /"Dziadkowie"/, własnemu bratu /"Szara godzina"/, wreszcie zmarłym artystom /"Sercoryt liryczny"/. Ale ich głównym adresatem jest dzieciństwo i młodość poetki. Mamy więc wzruszający "Rodzinny dom", mamy wilgotne od porannej rosy "Dzieciństwo", mamy przystrojony tęczą i lnem "Posag". Wszystkie te wiersze są zapiskami z krainy baśni, wyprawami w świat bezpieczeństwa i ładu, szkicem tych beztroskich dni, po których "wszystko dopiero się wydarzy". Utwór "Przejazdem" jest kwintesencją odległego czasu, naszej pamięci, wszystkich strat. To również pokoleniowy szkic, gdzie obecne konfrontuje się z minionym. Tutaj wagę wspomnień i hierarchię ważności ustala metryka. Czytamy:

  Dla ciebie to zwykła poręba
  Zeschnięte liście
  Ścięte stare drzewa
  Słoje świadczą o co najmniej półwieczu

  Dla mnie to pustka
  Którą próbuję wypełnić wyobraźnią
  My z dużej szkoły
  Sadziliśmy małe sosenki
  Prosto ze szkółki
  Na obrzeżach dęby
  Brzózki sięgające do kostek
  Profesor z Zorką
  Zdjęcia do kroniki
  Podpisane wiecznym piórem
  /.../

  Tomik "Grafiki duszy" nie zaskakuje. Fabuła nie grzeszy oryginalnością, emocje są standartowe. Ale to książka ważna choćby dlatego, że dokumentuje naszą obecność. Marianna Pawłowska archiwizuje daty, miejsca, ludzi, ocala małe ojczyzny z gwaru dzisiejszej, globalnej bylejakości. Używa przy tym języka dostępnego, uwiarygodniając nim wszystko, co wpisane jest w życiowy dramat. Tytułowe grafiki wydają się być tylko wprawkami na drodze do jej kolejnych, poetyckich obrazów.

     Marianna Pawłowska, Grafiki duszy, Towarzystwo Miłośników Podlasia, Biała Podlaska 2016, ss. 83.

   

  Również tego autora