Tadeusz Zawadowski - Gratulacje jubileuszowe

Pragnę złożyć całej Redakcji „Akantu” najserdeczniejsze gratulacje z okazji ukazania się 250 numeru Waszego Pisma (250 to ćwierć tysiąca, czyli można już operować tysiącami) oraz dwudziestu lat, przez które ukazujecie się na rynku wydawniczym. „Akant” przez cały ten czas jest dowodem na to, że nawet w trudnych dla pism literackich czasach można i trzeba walczyć o istnienie niezależnego forum, prezentującego twórców, bez względu na ich przekonania, a kierując się przy doborze publikowanych tekstów jedynie ich poziomem literackim. Ciszę się niezmiernie, że mogłem od samego początku Pisma być jednym z jego autorów i wierzę, że będzie tak jeszcze przez wiele, wiele lat, których działalności „Akantu” na rynku wydawniczym z całego serca życzę.

Tadeusz Zawadowski