Wojciech Karpiński - Okno

pomiędzy bruzdami zasypia
nasiąpiło na drzewa w sadzie
aż pnie zardzewiały z wilgoci
nasiąpione sztachety łzawią
siąpią rozmazane szyby
wiersze za oknem zmoczone