Agnieszka Rautman-Szczepańska - Inkarnacja

jest taka mała planeta
wypożyczalnia ciał
zodiak pomrukiem drzwi pilnuje
do czasoprzestrzeni
za jeden grzech
zapraszamy wejdź
napij się wódki na koszt Pana Boga


gdy będziesz w noc galaktyczną
wychodził w pośpiechu na wiatr
niczego ci zabrać nie wolno

kto wie może następne ciało
będzie miało mocniejszą głowę

na razie pij pożyczone dni
aż zalejesz się w trupa