Grzegorz Zientecki - Myśli

Wybór aforyzmów

1.    Wiele nauczył mnie wzlatujący wysoko orzeł, wiele też opadający liść. 
2.    Życie ma blask miecza Damoklesa.
3.    Pisarz jest podróżnikiem tysiąca stron świata.

4.    Niewinność muzyki jest niewinnością otchłani.
5.    Abstrakcyjność życia jest sztuką przetrwania.