Piąta pora roku, pisanie budzikiem, który już dzwoni lub jest nastawiony na określoną godzinę, Rejestr Czytelników - prowadzony przez autora, który wpisuje doń każdego, kto do końca przeczytał jego książkę, Park Słów, karmienie liści, które spadły na balkon… I jeszcze – ot, choćby takie zdanie: Staraj się ocalić kilka dźwięków, kilka barw, kilka zapachów, kilka twarzy – oto, co czytamy w najnowszej książce „Aphelium” Tomasza Rębacza. Czy właśnie takie zadanie stawia przed sobą, przed tworzonymi przez siebie tekstami? Autor jak dotąd wydał dwa równoległe tomy krótkich tekstów prozatorskich, noszące wspólny tytuł „Sytuacje” (2015).

Całość można by było ująć w czterech punktach:

  • Współczesność na poważnie i na wesoło,
  • Nasza rzeczywistość inaczej,
  • Aktualności, które możemy zdezaktualizować,
  • Drapieżność, zaduma, miłość i żart.

Uwielbiam czytać późne debiuty. Dlatego je lubię, bo zawierają nierzadko empirię całego życia i przemyśleń autora. Jest w nich dystans do świata nabyty przez życie. Obrazują osobowość autora i jego przemożną wolę przekazania swych przeżyć i spostrzeżeń innym.

Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem esej Karola Pastuszewskiego, traktujący o szansach Ukrainy na niepodległość, który został zamieszczony w styczniowym numerze Akantu. O ile pierwsze, wstępne akapity nie budzą zastrzeżeń, o tyle sprawa komplikuje się, gdy autor zbliża się do czasów nam współczesnych. Pomijanie pewnych zaszłości historycznych w myśl własnej a priori tezy nie zawsze stanowi najlepszą drogę do uzyskania zamierzonych celów.

Aleksy Nikołajewicz Tołstoj urodził się 10 stycznia 1883 r. w Nikołajewsku. Był synem hrabiego Mikołaja Aleksandrowicza Tołstoja. Matka pisarza Aleksandra Leontjewna. była pisarką, wydała powieść pt. Wola. Uczył się w szkołach w Moskwie i Sankt Petesburgu. Od 1901 r. studiował nauki techniczne w Sankt Petersburgu w Instytucie Technologicznym. Podczas studiów nawiązał wówczas kontakty z symbolistami, którzy wpłynęli na jego dalsze życie. W 1906 r. zamieszkuje w Dreźnie. Spotkał się tam z Saszą Czumankowem, który wprowadził go w środowisko rosyjskich emigrantów doby rewolucji 1905 roku.

Strona 1 z 11

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org