Warning: A non-numeric value encountered in /akant.org/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 478

Warning: A non-numeric value encountered in /akant.org/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 478

Warning: A non-numeric value encountered in /akant.org/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 478

Warning: A non-numeric value encountered in /akant.org/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 478
 • +48 52 321 33 71
 • akant24@wp.pl

  Stefan Michał Żarów - Pamięć - nieistnienie i konieczność rekonstrukcji

  Losem współczesnego poety, jak pisał noblista Czesław Miłosz jest wygnanie. W moim odczuciu nie tylko wygnanie zewnętrzne - emigracja, lecz szczególnie wygnanie wewnętrzne. Poeta zmagając się z odczuciem braku komunikacji w świecie rzeczywistym, wędruje do miejsc szczególnych w jego epicentrum świata - do przeszłości. Pamięć o przeszłości daje trwałą moc, pomimo że jego historia przeżyć jest już tyko prywatna mitologią. Odradza się w jego wyobraźni, niczym mityczny feniks z popiołów. Pamięć ta istnieje rozpięta pomiędzy wspomnieniem, teraźniejszością i przyszłością. Tylko taki stan ducha gwarantuje przetrwanie w pełni, bez utraty siły witalnej. Jest nowopowstałą tkanką łączącą poetę z metafizycznym węzłem transcendencji. Napisałem więc wiersz pt. "Itaka Odyseusza":

  Człowiek
  Z tego miejsca
  Rodzinnej krainy
  Karmiony
  Przebudzeniem
  Zachwytem porannych
  Łąk

  Wiedziony zapachem
  Zakwasu
  Rosnącego chleba
  Na matczynych rękach
  Stole dorastania

  Człowiek
  Z tych stron
  Kanałów
  Powolnych rzek
  Wisły i Starego Brnia
  Przyodziany w nawałnice
  Wód

  Wiedziony śpiewem
  Tym niepowtarzalnym
  Świergotem
  Zawieszonego nad polem
  Skowronka

  Człowiek
  Wracający do
  Tożsamości
  Wijących się śródpolnych
  Łanów zbóż
  Porośniętych łąk
  Zapachem białej
  Koniczyny

  Wiedziony różowością
  Kwitnących jabłoni
  Kontrastową bielą
  Grusz
  Przydomowych wiśni

  Człowiek tu wyrośnięty
  Rzucony na falę
  Podróży
  Odosobnienia
  Wzięty przez
  Alchemików
  Świata

  Wiedziony marzeniami
  Powraca
  Urzeczony
  Krainą
  Wzrastania

  Człowiek wrosły
  We wspomnienia
  Przed godziną lat
  Jeszcze raz
  Poszukujący
  Lekkości
  Pierwszego muśnięcia warg

  Wiedziony zapachem
  Jej oddechu
  Srebrzystych
  Wieczorów
  Niedokończonej opowieści

  Brak oparcia w świecie realnym - poprzez zmianę miejsca zamieszkania, odejścia z domu urodzenia, z domu rodzinnego, z miejsca pierwszego oglądu na świat, utrata rodziców, bliskich, cały ten konglomerat zdarzeń na przestrzeni życia poety, wymusza na nim stosowanie swoistej tkanki postrzegania rzeczywistości, poprzez zastosowanie mechanizmu negowania, tego co jest zarazem uobecnianiem nieistniejącego świata. Powoduje to daleko idące zamieszanie świata realnego ze światem wyobraźni, czyli intuicji twórczej, reasumując przysłowiowego mędrca szkiełko i oko.  Jak pisał Jorge Luis Borges w zbiorze opowiadań ,,Księdza piasku” (hiszp. El libro de arena) ,,Jesteśmy swoją pamięcią, chimerycznym muzeum zmiennych kształtów, stosem potłuczonych luster”. Nasz zbiór zwany potocznie biblioteką mózgu zawiera nie tylko to co było, to czego doświadczamy w danej chwili, ale również to czego nigdy nie będzie bo nasze indywidualne ograniczenia, nieuwaga lub brak finezji nie pozwolą na dostrzeżenie tego co umknęło lub umknie nam bezwiednie. Inaczej ujmując rywalizacji dwóch sprzecznych danych doświadczanej realności tu i teraz z całą papką medialnego przekazu i wyobraźni niezbędnej każdemu piszącemu. Wiersz pt. "Przed domem przebudzenia":

  W pamięci jesieni
  oszroniona róża
  Samotnie górująca nad pożółkłymi liśćmi
  To nasze wspomnienie
  biały ranek
  białe drzewa
  biel na trawie
  biel na płotach
  biel na pergoli

  W pamięci przebudzenia
  Takim pogodnym
  wyrwaniu ze snu
  Metafizyczne myśli
  Parafraza
  o istocie trwania
  o istocie bólu
  o istocie uśmiechu
  o istocie narodzin
  o istocie działania

  W pamięci uspołecznienia
  Uwikłania w schematy kultury
  Formacji społecznych
  Próby ujednolicenia podstaw
  o naturze
  o jednostce
  o grupie
  o rasie
  o dominancie

  W pamięci bytu
  Nasze codzienne sprawy
  Poruszenie
  Bieg

  Kolejnym zagadnieniem jest to, co uwarunkowuje twórcę, a poetę w szczególności. Jest to nabyta wiedza historyczna, dość często w ujęciu politycznym, ze zderzeniem zjawisk środowiskowych, w większości opartych na przeszłości i rytmach pór roku, jakich jest wiele przykładów w literaturze polskiej i powszechnej. Poeta stosunkowo często ulega tym mitom i przypisuje inne znaczenie miejscom bezpowrotnie utraconym nanosząc swoją narrację. Jeśli w przeszłości tę role spełniał rodzinny dom, jako mieszkanie - miejsce płomienia rodzinnego ogniska, to teraz może go zastępować drzewo o rozłożystej kształtnej koronie, które urasta do miejsca symbolu, a w rzeczywistości w okresie jego dzieciństwa było przydomową pozostałością podworskiej polnej gruszy, jakich wiele rosło w pasie geograficznej krainy zwanej kotliną sandomierską. Tego typu mitologizowanie nie obce było wielkim twórcom z wielu dziedzin literatury czy z jej pogranicza, jak chociażby u przedstawiciela realizmu magicznego Gabriela Garcii Marqueza, autora "Sto lat samotności" czy Kazimiery Iłłakowiczówny, poetki o niebywałej wyobraźni magicznej z malarską, a wręcz niemal filmową zdolnością opisu. Moją odpowiedzią jest wiersz pt. "Na odpowiedź - wspomnienie":

  Miejsce mojego dzieciństwa
  Wspomnieniem
  Porzuconych kształtów
  Nieodległej rzeki
  Cieniutkie połączenia
  Poprzecinane mostkami
  Melioracyjnych rowów
  Polnych dróg

  Pamiętam szept i mrowienie
  Ożywionej wiosennym
  Słońcem
  Rozkwitającej łąki

  To głos symfonicznej
  Orkiestry
  Harmonijnie unoszący
  Przedpołudnie

  Wysokie topole i leszczyna
  Przykucnięta w mokradłach
  Z paskiem sitowia
  Naruszonego przez ważki

  Pióra ptaków
  Rozrzucone w przestrzeni
  Niby koliste statki
  Wpisane w wyobraźnię

  Kłębiaste obłoki
  Drażniące źrenice
  Rozdzierające togę
  Wiatru

  Twórca, na co dzień obcuje z animizacją czy antropomorfizacją. Powoduje to rozmycie granic pomiędzy cywilizacją ludzką a światem przyrody, wprowadza nas w zagadnienie kosmosu. Odwołując się do tezy postawionej przez Carla Sagana, który powiedział, że gdyby Bóg stworzył tak rozległy wszechświat i tylko jedną planetę, na której znajduje się życie, byłoby to straszne marnotrawstwo przestrzeni. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem i domniemam, że życie w kosmosie istnieje. Nie znamy jego miejsca i nie jesteśmy wstanie określić jego formy. Mnie jednak najbardziej interesuje ewolucja myśli, mentalności - całej tej właściwej tylko człowiekowi sfery duchowej. Mózg spełniając rolę komputera jest tylko narzędziem umysłu pełniącego rolę systemu operacyjnego, który staje się katalizatorem zmian na poziomie indywidualnym jak i globalnym. Stawiam tezę, że człowiek jest tylko odzwierciedleniem swoich myśli i wyobrażeń na temat wszechświata. W tym zamieszaniu granic pomiędzy tymi światami: ludzkim i przyrody dotykamy istoty ludzkiego kosmosu. Historia ludzkich dziejów, aczkolwiek nie linearna, powtarza się i można odnieść wrażenie, a nawet doświadczać, że kolistość natury poprzez czas pokoju i wojny, adekwatnie następuje po sobie jak cykliczność pór roku. Wiersz pt. "Narażeni na bezsens":

  Życie
  Ograniczające nasze
  Możliwości
  Uwikłane w schematyczny
  Fakt
  Przyjścia
  I odejść

  Złudzenie
  Nieskończoności
  Takie zwykłe ziemskie
  Mniemanie
  Kim jesteśmy
  Wyzuci
  Z mitów
  I przypowieści

  Odarci z duchowości
  Wskrzeszeni w starych
  Albumach
  Wspomnieniach bliskich
  Obojętnych przyjaciół

  Widziani na filmach
  Biegający i zastygli
  Pozy rodzinnych
  Ceremonii

  Rozpadający się
  Pod cieniutką
  Smugą
  Promieni

  Może warto przypomnieć, że walka natury z ludzką cywilizacją, nieustanna konfrontacja człowieka i jego wytworów z nieubłaganym upływem czasu, jest przyczyną do zadumy i melancholii poety czy twórcy w ogóle, np. unaoczniona w takich utworach jak: ,,Epitafium Rzymowi” - Mikołaja Sępa Sarzyńskiego czy ,,Lekcje łaciny” - Zbigniewa Herberta, a szczególnie u Jarosława Marka Rymkiewicza - ,,Forum Romanum”.  Wszystko z biegiem upływającego czasu przeistacza się w rumowisko kamieni, czy wszechobecnej porastającej ,,trawy” - jako symbolu degradacji ludzkich wytworów wobec potężnych sił natury. Uosabia to odwołanie się do motywu vanitas - marności. Upadek starożytnego Rzymu jest ewidentnym przykładem prawdy o przemijaniu, gdzie pośród ruin niezmienny pozostaje tylko Tyber, pokazując, że rzeka pozostaje stałym elementem w topografii miasta. Powracając do twórczości Sępa Sarzyńskiego, to w Sonecie IV pt. ,, O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, ciałem i światem” utwór ten zwieńcza nadzieja na duchowe zwycięstwo poprzez opiekę Boga ,,Ty mnie przy sobie postaw bezpiecznie// Będę wojował i wygram statecznie”. Trzeba nieustanie doskonalić w sobie umiejętność poruszania się w gąszczu nowinek i zagadnień cywilizacyjnych, by przy równoczesnym nabyciu indywidualnej umiejętności filtrowania informacji nie tylko przetrwać fizycznie, ale modelować otaczającą rzeczywistość. Taka postawa stwarza szansę na przetrwanie ludzkości. Ewidentnym tego przykładem jest ów właśnie nowożytny Rzym - wieczny, który stał się stolicą chrześcijaństwa. Wiersz pt. "Znaki bez pokwitowania":

  Bóg daje nam marzenia
  Pozbawia dzieł
  Co spadają jak kamienie
  Wypełniają zakamarki
  Codzienności

  Bóg dzieli to co łączymy
  Nasze zamysły
  Wznoszone w trudzie
  Zdobywane w bólu
  Łzach radości

  Przecinamy rzeki
  Bezdroża
  Pustynie i wnętrza gór
  Łączymy morza
  Sklepienia horyzontu

  Nieznane zamieniamy
  W przytulne siedliska
  Nadajemy kształt
  Wirtualny rozmach
  Megametropoliom

  Bóg dał nam
  Wolną wolę w kształtowaniu
  Wyobraźni
  To my posiadamy to nieznane
  Czytamy znaki gwiazdozbiorów

  Innym aspektem w twórczości jest poczucie, że człowiek w obecnym biologicznym kształcie w następstwie kilku dziesięcioleci przeistoczy się w członka cywilizacji postbiologicznej. Nadzieja w tylko w tym, że prawdopodobnie jak pisze prof. Sebastian Senung, numeryzacja mózgu nigdy nie będzie możliwa, posiada bowiem on 100 miliardów neuronów, dlatego wbrew prognozom Raymonda Kurzwella nie będzie możliwości znumeryzowania tego oryginalnego neurowszechświata. Chociaż przewiduje się, że już w połowie naszego XXI stulecia może powstać sztuczna inteligencja dorównująca tej biologicznej. Zatem czy jesteśmy przygotowani do tego by porzucić dotychczasowe myślenie, sprostać czekającym nas wyzwaniom kolejnej nabierającej coraz większego rozpędu rewolucji cywilizacyjnej by nie zostać zmarginalizowanym. Zagadnie to poruszałem już w 1987 roku w eseju pt. ,,Zbiorowisko ożywione”, o to jego fragment ,,Idź przed siebie, doświadczając nieodkrytych przestrzeni. Nie jesteś strażnikiem absolutu, bytem, na którym spoczywa rola nieomylnego wobec tego wszystkiego, co cię otacza i wpisuję w otaczającą przestrzeń. Przenikając tę niewidzialną granicę doświadczysz odkrycia owej nieoczywistości obecnego położenia, jako jednostki wobec otoczenia. Demaskowanie wewnętrznych sprzeczności pozwoli na poruszanie się w nowych obszarach ścierających się żywiołów. Odkrycie to pozwoli na zrozumienie siebie, jako elementu pewnego układu i pozwoli na próbę uwolnienia, co nazwałbym wewnętrznym wysiłkiem wolności’’. Pisząc ten esej 30. lat temu odnosiłem się tematycznie do otaczającej nas rzeczywistości, w której przyszło nam egzystować. Z perspektywy czasowej poruszana tematyka okazała się na tyle uniwersalna, że przystaje do coraz bardziej dynamicznej wirtualnej teraźniejszości. Odwołując się do myśli Gertrudy Himmelfarb, która w książce ,,Jeden naród dwie kultury” argumentowała, że w jednym narodzie żyją dwa plemiona, z obecnego punktu widzenia doświadczamy fenomenu dziejącej się na naszych oczach kolejnej rewolucji cywilizacyjnej, której istoty część populacji ludzkiej nie rozumie, czego efektem jest syndrom przelęknienia. Powszechnie obserwowane zagubienie i strach, który powoduje wyalienowanie jednostek. W ujęciu globalnym przyczynia się do tego wielka emigracja ,,plemion”. Parafrazując tezę Gertrudy Himmelfarb, mogę stwierdzić, że to ludzkość dzieli się na dwa plemiona, przy czym ja zdecydowanie identyfikuje się z plemieniem racjonalistów. Zaświadcza o tym niezbicie wiersz pt. "Krzemowy czas". Niech ten utwór będzie puentą moich rozważań:

  Nim wysłucham
  Opowieści
  Zawstydzony
  Ukryty w sobie

  Dla swojego ciała
  Obcy
  Bezwiednie wchłaniający
  Zdania
  Obrazy i przyciasną
  Barwność rzeczywistości

  Ta opowieść
  Jest testamentem
  Zniewolonym pożądaniem
  Charakteru
  Nieodłącznej identyfikacji
  Osobowości

  Mam się odrodzić
  By być ponad
  Utrwalonym
  Zastygłym schematem

  Zamykam rozdział
  Ugruntowany podział
  Świata
  By pójść
  I na nowo
  Niezwiązany z niczym
  Przejść przez gąszcz
  Zdarzeń