Dariusz Filinger - Ko(s)miczny eksperyment

Z trudem utrzymywana infrastruktura mojego ciała
polecenie oddychania, bohaterskie trzymanie uśmiechu
jak moczu  i klajstrowanie byle czym uzębienia sukcesu 


- jak życzą sobie doradcy od wizerunku

Powoli przesuwa się film którego  nie można cofnąć
ani zatrzymać by lepiej przyjrzeć się detalom dograć scenę
przedstawić głównego bohatera w lepszym świetle
wymienić statystów lub całe społeczeństwo

- jak wymyślili to doradcy od wizerunku

 Coraz więcej energii idzie na podtrzymanie podstawowych
funkcji  życiowych i wątpliwego pancerza pola siłowego
którym  jest jedynie słuszna gazeta co zawsze ma rację

 - jak przekonują doradcy od wizerunku

Jak długo mam trwać z filmowym uśmiechem Kaczora
Donalda bez transfuzji krwi bez skafandra kosmonauty 
wyrównującego ciśnienie w próżni,

 - czego nie zapewniły mi demony od mamony

 Cóż miał na myśli poeta świadek dziecięcego trwania
 gdy podmiot liryczny okazał się mysim odchodem
(nie miodem) pustoszącym  mimochodem spichlerz
 z ziarnem siewnym na potem

                                                            14.08.2011

Również tego autora