Wojciech Karpiński - Siąpienie

Psy szczekają na ciszę
z dziurawego nieba siąpi
nasiąpiło tyle na włosy
w dym nasiąpiło
że nie tańczy wypluty z komina
i kładzie wstęgi na skiby matowe

pomiędzy bruzdami zasypia
nasiąpiło na drzewa w sadzie
aż pnie zardzewiały z wilgoci
nasiąpione sztachety łzawią
siąpią rozmazane szyby
wiersze za oknem zmoczone